Att födas med kejsarsnitt ökar risken för fetma hos barn

En studie har nyligen publicerats i tidningen Archive of Disease in Chilhood som belyser detta födas av kejsarsnitt ökar risken för fetma i tidig barndom.

Forskarna, som tillhör avdelningen för gastroenterologi och näring vid Boston Hospital baserade sitt arbete på 1255 barn födda mellan 1999 och 2002 som följdes upp till tre år.

Resultatet av undersökningen var att barn födda med kejsarsnitt var överviktiga i nästan 16% av fallen vid 3 år, medan de som föddes vaginalt var överviktiga endast i 7% av fallen.

Analysen av uppgifterna tog hänsyn till andra faktorer som också gynnar fetma hos barn, till exempel matning med konstgjord mjölk eller överdriven användning av tv, utan att påverka resultaten.

Även om de nämner att det faktum att feta mödrar lider av mer kejsarsnitt, är deras slutsats det Kejsarsnitt är i sig självt en faktor som gynnar barnfetma, kanske på grund av den olika sammansättningen av tarmfloraen hos spädbarn beroende på deras sätt att nå världen.

Författarna påpekar att kejsarsnitt endast bör användas av medicinska skäl strikt och att mödrar bör veta det Kejsarsnitt gynnar fetma hos barn om ditt barn föds enligt denna procedur och naturligtvis rekommenderar de att inte välja kejsarsnitt.